Tour Detail 1982 See You Tour
England - Canterbury - Kent University [1982-02-25]

1982 See You Tour

See You Tour 1982 - UK


England - Canterbury - Kent University

Main Support act:


Set List :