Tour Detail 1982 See You Tour
England - London - BBC Paris Studio [1982-02-10]

1982 See You Tour

See You Tour 1982 - UK


England - London - BBC Paris Studio

Main Support act:


Set List :